MERON S. A. wykonuje serwis i naprawy maszyn dla pralni bezpośrednio na miejscu u klientów. Rozległe lub skomplikowane naprawy, np. bębnów pralniczych, gdzie po zakończeniu remontu konieczne jest przeprowadzenie wyrównoważenia dynamicznego za pomocą maszyny do wyrównoważania, przeprowadzamy w warsztatach.

serwisPodobnie dokonujemy napraw skrzyń biegów, sprzęgieł hydraulicznych oraz innych skomplikowanych węzłów. W takich przypadkach oferujemy klientowi wymianę w celu przyśpieszenia prac. Zaliczamy wtenczas klientowi tylko rzeczywiście zużyty materiał i koszt robocizny wg cennika części zamiennych oraz naszych stawek za godzinę pracy. Ceny części zamiennych ustala cennik, ważny co najmniej przez okres sześciu miesięcy. Na zmianę cen części zamiennych wpływa inflacja i zmieniające się ceny materiałów wstępnych.

Do każdego większego zamówienia opracujemy na żądanie klienta kalkulację wstępną. Naprawy są różnorodne, według sytuacji oferujemy indywidualny tok postępowania.

MERON S. A. przeprowadza remonty kapitalne wielkogabarytowych przemysłowych maszyn pralniczych PAC 120 i PAC 181, łącząc je z renowacją oraz modernizacją całości. serwisWykonanie remontu kapitalnego i modernizacja maszyny pralniczej wymagają jednak czasu dłuższego niż trzy miesiące, dlatego oferujemy także wykonanie remontu kapitalnego formą wymiany. Na korzyść takiego rozwiązania przemawia to, że wymiana urządzenia pralniczego przebiegnie w ciągu pięciu dni roboczych. Straty z tytułu przestojów, które ponosi klient, są minimalne. Zrenowowane i zmodernizowane urządzenie pralnicze spełnia aktualne normy. Dla zmodernizowanej maszyny pralniczej zostaje wydane świadectwo zgodności. Maszynę pralniczą po modernizacji dostarczamy jako APM 120 E lub APM 210 E. Dla zmodernizowanych w ten sposób maszyn pralniczych udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy od ich wprowadzenia do eksploatacji.Na życzenie klienta można przeprowadzić remont kapitalny w ten sposób, że maszyna pralnicza nie zostaje poddana modernizacji i dostarczona jest w pierwotnym wykonaniu PAC 120 albo PAC 181. Zakres remontu jest określony w warunkach technicznych, które stanowią załącznik umowy o dzieło. Również warunki gwarancji są przedmiotem porozumienia pomiędzy wykonawcą a klientem.