MERON S. A. świadczy usługi od ponad 10 lat wielu pralniom przemysłowym oraz innym użytkownikom techniki pralniczej tak w Republice Czeskiej, jak i za granicą. Chodzi o pralnie przy szpitalach, gdzie zgodnie z umowami świadczymy usługi serwisowe, lub o pralnie, w których nasze maszyny pralnicze zostały zainstalowane. Czechy Wymieńmy np. Pralnie Kysely s.a., Szpital Czeska Lipa, Szpital Powiatowy w Jiczynie, Szpital Braci Miłosiernych w Letowicach, Lecznicę Psychiatryczną w Opawie, Szpital Psychiatryczny w Brnie-Czernowicach, Areszt Śledczy w Opawie, Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD) i OKK w Ostrawie itp. Znaczącym klientem jest również Armia Republiki Czeskiej oraz więziennictwo RC. We wrześniu 2002 r. została wyprodukowana i dostarczona firmie PRO-LEN s.r.o. Šumperk wielkogabarytowa farbiarka APM 180KB z programatorem kartowym. W październiku 2003 r. przekazaliśmy tej firmie kolejną farbiarkę z programatorem elektronicznym APM 180EB. W czerwcu 2003 r. MERON S. A. zmodernizowała specjalne maszyny pralnicze PAC 91A dla Elektrowni Jądrowej Temelin.

Za granicą W latach 2000 i 2001 sześć wielkogabarytowych barierowych (strona „czysta“ oddzielona od „brudnej“) maszyn pralniczych dla Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej. Na Słowacji jest naszym stałym klientem Szpital Państwowy w Czadcy, PeLiM, Inprokom s.r.o. Bratysława, Szpital z Polikliniką w Żylinie, uzdrowisko Trenczianskie Teplice, ZDRAVSERVIS s. r. o. w Koszycach i wiele innych. W 2005 r. dostarczyliśmy polskiej firmie PRALMAG serwis Katowice dwie maszyny pralnicze APM 120 E.

PRO-LEN, s.r.o. a)                  Pralnia Kyselý b)

a) Farbiarki APM 180 pracują w firmie PRO-LEN, s.r.o. w Šumperku
b) Maszyna pralnicza APM 120 E - Pralnia Kyselý a.s.