tuvPrzemysłowe wielkogabarytowe maszyny pralnicze produkujemy na zamówienie i każdej maszynie poświęcamy specjalną uwagę, kontrolując na bieżąco wszystkie komponenty, sprawdzając maszynę po dokończeniu, przeprowadzając rewizję wyjściową.

Maszyny pralnicze spełniają wszystkie aktualne wymogi jakości i bezpieczeństwa wg norm europejskich. Maszyny pralnicze APM 120 K i APM 180 K posiadają również certyfikat dla Federacji Rosyjskiej a organ certyfikacji Gosstandart Rosji wydał certyfikat o zgodności.
Typoszereg maszyn pralniczych APM został oceniony przez spółkę TŰV CZ s.r.o. (osoba autoryzowana nr 211 i miejsce notyfikowane w WE pod nr identyfikacyjnym 1017), która ogłosiła dla tych wyrobów protokół oceny z nrem ewidencyjnym 955/70/10/BT/IZ/S z dnia 27.7.2010. Zgodność została potwierdzona certyfikatem z nrem ewidencyjnym 01.979.184/10/07/02/O z dnia 22.7.2010 wydanym przez organ certyfikacyjny TŰV CZ s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4, PSČ 142 21.

Certyfikat TŰV CZ Certyfikat GOSSTANDART Certyfikat TSU Piestany Certyfikat ISO
Certyfikat TŰV CZ Certyfikat GOSSTANDART Certyfikat TSU Piestany Certyfikat ISO
Certyfikat TUV SK Certifikát PaČ    
Certyfikat TSU APM Certyfikat PaC